Bảng giá chi tiết thay màn hình, thay mặt kính iPhone, iPad, iPod
Tư vấn miễn phí

0938.91.66.56

Bảng giá chi tiết thay màn hình, thay mặt kính iPhone, iPad, iPod

Bảng giá chi tiết thay màn hình, thay mặt kính iPhone, iPad, iPod

Bảng giá chi tiết thay màn hình, thay mặt kính iPhone, iPad, iPod
Giá: 150.000 VNĐ
✧ Giá thay mặt kính: 150.000 VNĐ
✧ Giá thay màn hình (full bộ): 480.000 VNĐ
NỘI DUNG CHI TIẾT: Bảng giá chi tiết thay màn hình, thay mặt kính iPhone, iPad, iPod

❤ BẢNG GIÁ CHI TIẾT THAY MÀN HÌNH, THAY MẶT KÍNH IPHONE, IPAD, IPOD
thay-man-hinh-ep-kinh

♣ THAY MẶT KÍNH IPHONE, IPAD, IPOD

Giá thay mặt kính iPhone 3GS 220.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 4 150.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 4S 150.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 5 190.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 5C 190.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 5S 190.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 6 250.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 6 Plus 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 6S 430.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 6S Plus 530.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 7 1390.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPhone 7 Plus 1790.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad 1 690.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad 2 360.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad 3 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad 4 350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Air 480.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Air 2 1050.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Pro Air Liên hệ
Giá thay mặt kính iPad Mini 430.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Mini 2430.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Mini 3650.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPad Mini 4 Liên hệ
Giá thay mặt kính iPod Gen 2 Liên hệ
Giá thay mặt kính iPod Gen 3 Liên hệ
Giá thay mặt kính iPod Gen 4350.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPod Gen 5550.000 VNĐ
Giá thay mặt kính iPod Gen 6650.000 VNĐ
thaymatkinhiphonechinhhang

♣ THAY MÀN HÌNH IPHONE, IPAD, IPOD

Giá thay màn hình iPhone 3GS 600.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 4 480.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 4S 480.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 5 699.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 5C 890.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 5S 699.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 6 BH 3T: 1190.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 6 Plus BH 3T: 1850.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 6S 3250.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 6S Plus 4890.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 7 7990.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPhone 7 Plus 8990.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad 1 1800.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad 2 1600.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad 3 1290.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad 4 Liên hệ
Giá thay màn hình iPad Air 1590.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad Air 2 2800.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad Pro Air Liên hệ
Giá thay màn hình iPad Mini 1450.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad Mini 2 1880.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad Mini 3 1850.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPad Mini 4 Liên hệ
Giá thay màn hình iPod Gen 2460.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPod Gen 3500.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPod Gen 4650.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPod Gen 51850.000 VNĐ
Giá thay màn hình iPod Gen 61450.000 VNĐ

Vua sửa chữa – Địa chỉ sửa chữa điện thoại MTB

Địa chỉ: 128 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
SĐT: 098.884.3636 – 0938.91.66.56
Website: Vuasuachua.com


TAGS BÀI VIẾT:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Rate this post
GÓP Ý CHO VUA SỬA CHỮA
DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Tư vấn online